شستشوی خودرو بدون آب

شستشوی خودرو بدون آب   مصرف بی رویه آب شستشوی خودرو با آب فراوان و همچنین مسائل مربوط به بحران کمبود آب در ایران باعث شده است. که کمک به کاهش مصرف آب مسئله مهمی در حال حاضر باشد. یکی از مواردی که مصرف آب در آن بسیار زیاد است؛ کارواش های آبی خودرو هاست […]